S průběhem závodu jsou spojeny i četné uzavírky. Pro hladký průběh celého dne, prosím, čtěte pozorně následující informace.

Od 8:00 do 15:00 budou uzavřeny ulice Hlavní třída, Dělnická, Dlouhá třída, 1.Máje a Národní třída. Dále bude omezena doprava (vjezd a výjezd) v ulicích Zednická, Tesařská, Příčná, U Školy, Jilemnického, Vančurova, Olbrachtova, E.F.Buriana, Kpt. Nálepky, Tolstého, Ostrovského, Erbenova, Čajkovského, Sukova a J. Žižky. Omezení na těchto ulicích bude spočívat v omezení vjezdu do ulic, výjezdu z nic nebo úplného uzavření. Parkovací místa na těchto ulicích budou po dobu konání akce zachována. Žádáme vás o zvýšenou pozornost a dodržování dopravního značení. Doporučená místa k parkování jsou na mapce (níže) vyznačena červeně.

V době konání akce bude parkování omezeno pouze na ulici 1.máje a to zákazem zastavení na podélném stání na této ulici a také na parkovišti u hl. pošty na ul. Dlouhá třída. Kolmé stání na ul. 1. Máje bude zachováno bez možnosti příjezdu a výjezdu z parkovacích míst.

Děkujeme za pochopení!

 

Organizace dopravy při konání akce RESIDOMO HAVÍŘOVSKÁ DESÍTKA 14.10.2018

Uzavírky ulic :

 • Dělnická v úseku od křižovatky s ulicemi Hlavní třída a Dlouhá třída po křižovatku s ul. Vardasova  
 • Hlavní třída a Dlouhá třída v úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Školky, Zednická a ulicí 1. máje.  

V úseku mezi křižovatkami s ul. Mladé Gardy a ul. 1.máje bude uzavřen pouze jízdní pás ve směru z centra, směr do centra bude v tomto úseku zachován.

 • Národní třída v úseku mezi křižovatkami s ul. Dlouhá třída a ul. Na Nábřeží, 17.listopadu. V úseku mezi ul. Lípová a Kpr. Vajdy bude uzavřen pouze jízdní pás ve směru do centra, druhý jízdní pás bude zachován pro obousměrné vyjíždění z ul. Kpt. Vajdy.
 • Zednická, Tesařská, Příčná z ulic bude umožněn pouze výjezd, zpětný příjezd nebude po dobu uzavírek povolen, parkování bude zachováno bez omezení.
 • U Školy, Jilemnického, Vančurova, Olbrachtova úplná uzavírka ulic, parkování bude zachováno bez omezení.
 • E.F.Buriana úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
 • Kpt. Nálepky úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
 • Tolstého, Ostrovského úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
 • Erbenova úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
 • Čajkovského, Sukova úplná uzavírka ulice, parkování bude zachováno bez omezení
 • 1.máje úplná uzavírka ulice, parkování bude omezeno zrušením a vymístěním podélného stání po celé délce ulice, kolmá parkovací místa budou zachována.
 • J. Žižky ulice bude zobousměrněna z důvodu zajištění výjezdu z parkovacích míst.

Na ulicích navazujících na uzavřené komunikace bude omezen provoz částečnými uzavírkami. Doba zákazu stání na parkovištích je uvedena níže v bodě 5).  V době uzávěr bude povolen vjezd do uzavřených zón pouze vozidlům vybaveným vjezdovou kartou.

Po dobu uzavírek příslušných  komunikací bude vypnuta světelná signalizace na křižovatkách ulic :

        Hlavní třída x Na Nábřeží  x U Stromovky

        Hlavní třída x Svornosti x Gorkého

        Hlavní třída x Dlouhá třída x Dělnická

        Dělnická x U Stromovky x Mánesova

        Dlouhá třída x Národní třída

        Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská x 17. Listopadu
Objízdné trasy:

Z důvodu uzavírek ulic v centru města bude automobilová doprava odkloněna po ulicích Na Nábřeží,  17.listopadu, Studentské, Mánesové a U Stromovky.

Městská hromadná doprava (dále jen MHD) a příměstská doprava bude odkloněna po ulicích Matuškové, Mánesové, U Stromovky a po ulici Na Nábřeží. Umístění náhradních autobusových zastávek je vyznačeno v situaci.
Organizace městské a příměstské autobusové dopravy :

Městská hromadná doprava 14.10.2018 v době od 08:00 do 15:00

Linka MHD č. 401 bude vedena po ul. Kpt. Jasioka, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Linky  č. 403 a 412 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Studentské, Mánesové, Mozartové, Moskevské, Dělnické, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 405 bude vedena po ul. Fryštátské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.  

Linky č. 404 a 416 budou vedeny po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, U Stromovky s výjezdem na Hlavní tř.

Linka č. 415 bude vedena po ul. Těšínské, Okrajové, Dlouhé tř., Matuškové, Mánesové, Dělnické a dále ve své trase.

Linka č. 419 bude ukončena v místě náhradní zastávky na ul. Mánesové u křižovatky s ul. Mickiewiczovou.

Linky č. 402, 406, 413 a linky TESCO budou vedeny z ul. Těšínské po objízdné trase po ulici Na Nábřeží s náhradními autobusovými zastávkami ul. Bludovická, Slezská, sběrna a v blízkosti křižovatek s ul. Fibichova, Svornosti a Hlavní třída.

Linka 434 GLOBUS bude vedena z autobusového nádraží po ul. Těšínské, 17. Listopadu, Dlouhé třídě, Matuškové, Mánesové a dále ve své trase.

Linka 433 GLOBUS bude vedena z ul. Železničářů po Hlavní třídě, ul. U Stromovky a dále ve své trase.

Příměstská doprava 14.10.2018 v době od 08:00 do 15:00

Linky příměstské dopravy budou vedeny po objízdné trase po ulicích 17. Listopadu, Mánesova a u Stromovky. 
Parkování návštěvníků a náhradní parkoviště:

Návštěvníci sportovní akce i ostatní motoristé mohou k parkování využít tato parkoviště:

 • parkoviště u supermarketu TESCO
 • parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Dělnické
 • parkoviště u supermarketu GLOBUS
 • parkoviště u supermarketu Kaufland na ul. Těšínské
 • Náhradní parkoviště na ul. Dlouhá třída s šikmým stáním v obou směrech v úseku mezi ul. 17.listopadu a 1. Máje dne 14.10.2018 v době od 7:00 do 16:00.

Z důvodu zrušení náhradního parkoviště a obnovení provozu na Dlouhé třídě dne 14.10.2018 v 16:00 musí všechna vozidla parkoviště bezpodmínečně opustit. Pro krajní řešení bude použita odtahová služba.

Omezení parkování:

Z organizačních důvodů bude omezeno parkování vozidel následovně:

 • ul. Zednická, Tesařská a Příčná – parkování bude zachováno, ale bude umožněn pouze výjezd z parkovacích míst, při příjezdu v době uzavírek je nutno využít parkovišť v okolních ulicích nebo parkoviště u MMH.
 • Pro příjezd do ulic J. A. Komenského, Stavbařská a E. Urxe bude po dobu uzavírky změněn směr zjednosměrnění spojky J. A. Komenského a Gorkého.
 • Ul. U Školy, Vančurova, Olbrachtova a Jilemnického – parkovací místa na těchto ulicích budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do těchto ulic, proto v případě nutnosti využití automobilu v čase uzavírky je nutno automobil odstavit v okolních ulicích nebo na parkovišti u MMH.
 • Ul. Dlouhá třída (parkoviště u hlavní pošty) – dne 14.10.2018 v době od 06:00 do 15:00.
 • Ul. Dělnická (parkovací záliv u OD Elán) – parkovací místa budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do parkovacího zálivu.
 • Ul. Dělnická (parkoviště u OD Elán) – vjezd a výjezd na parkoviště bude zajištěn kyvadlovou dopravou v 1 jízdním pruhu.
 • Podélné stání na ul. 1. máje dne 14.10.2018 v době od 07:00 do 16:00.
 • Ul. Sukova, Čajkovského, Erbenova, Ostrovského, Tolstého a Kpt. Nálepky – parkovací místa na těchto ulicích budou zachovány, ale nebude možný výjezd ani vjezd do těchto ulic, proto v případě nutnosti využití automobilu v čase uzavírky je nutno automobil odstavit v okolních ulicích nebo na náhradním parkovišti na ul. Dlouhá třída.
 • Ul. Fibichova bude vyhrazeno horní parkoviště mezi domy č.o. 15 a 17 pro pořadatele běžeckého závodu.

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná na parkovištích v době platnosti zákazu zastavení, budou odtažena na náklady vlastníka vozidla.

Zázemí závodu na náměstí Republiky a v jeho okolí:

Z důvodu zajištění organizace závodů bude v prostoru náměstí Republiky v Havířově umístěno potřebné zařízení (stany, pódium, sociální zařízení atp.). Rozmístění jednotlivých zařízení bude provedeno dle přiložené situace, a bude zde umístěno v době od 13.10.2018 12:00 do 14.10.2018 20:00, včetně času na montáž a demontáž.

Organizační zabezpečení dopravy v průběhu závodu H10 2018